รายละเอียดบทความ

งา กับ ความเชื่อ

งา

 

งา หรือฟัน หรือ เขี้ยว ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นั้นนิยมมาทำเครื่องประดับและเครื่องรางมานานนับตั้งแต่มนุษย์เริ่มรูกจักล่าสัตว์มาเป็นอาหารแล้ว งามีสีนวลสวยและง่ายต่อการแกะสลัก อีกทั้งยังมีความทนทาน แม้จะมีความแข็งอยู่ในระดับ 2.5 ก็ตาม ปัจจุบันช้างถูกประกาศให้เป็นสัตว์คุ้มครองอีกทั้งยังมีการรณรงค์ ไม่ให้มนุษย์ฆ่าช้างเพียงเพื่อนำงามาทำเป็นเครื่องประดับ

 

ความเชื่อเกี่ยวกับงา

 

       งาเป็นสัญลักษณ์ของความริสุทธ์และเป็นมงคล จึงมักจะนำงาช้างคู่ขนาดใหญ่มาประดับโต๊ะหมู่บูชาเพื่อพุทธบูชา งายังมีความหมายถึงพลังอำนาจเพิ่มขึ้นในตัวของผู้ที่ได้ครอบครองเป็นเจ้าของ ช่วยให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรค และมีชัยเหนือศัตรู

       วิธีรับพลังจากงา สวมเครื่องประดับที่ทำจากงา หรือพกพางาแกะสลักในรูปของเครื่องราง ปัจจุบันไม่นิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับ เพราะกระแสต่อต้านของผู้รักช้างมีค่อนข้างมาก
ผู้ลงบทความ : ตุ๊กตา