รายละเอียดสินค้า

วัดราชบูรณะ จ.พิษณุโลก
 
รหัสสินค้า : W05
ยี่ห้อ :
รุ่น :
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
|donotshowprice|
รายละเอียดสินค้า :

วัดราชบูรณะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ข้อมูล

เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก จากลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัด สันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ได้รับการซ่อมแซมและก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมต่อมา
ทางใต้ของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (ฝั่งตรงข้ามถนนกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) พิจารณาดูตามชื่อแล้ว วัดราชบูรณะน่าจะเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง เชื่อว่าเป็นสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ เนื่องจากทรงประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกถึง 25 ปี และทรงมีบทบาททางบำรุงพระศาสนาที่พิษณุโลกมากที่สุด


สถานที่น่าสนใจภายในวัด
เจดีย์หลวง
ตั้งมาทางหลังพระวิหารหลวงพ่อดำ สภาพปัจจุบันพบว่าตั้งอยู่บนฐานอิฐขนาดใหญ่รองรับฐานรูปแปดเหลี่ยม สูงซ้อนลดหลั่นขึ้นไปจนถึงชั้นระเบียงรอบเจดีย์ทรงกลม (เจดีย์ทรงลังกา) มุมราวระเบียงทั้งแปดมุม ทำเป็นเจดีย์ขนาดเล็กติดตั้งอยู่ ลักษณะคล้ายเจดีย์องค์ใหญ่ มีผู้สันนิษฐานว่าคงเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
วิหารหลวงพ่อดำ ตั้งถัดมาทางด้านหลังพระอุโบสถ และหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเช่นเดียวกัน ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน มีทางขึ้น-ลง ทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลัง ด้านละ 2 ประตู ภายในประดิษฐานหลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นที่คำรพนับถือของพุทธศาสนิกชน ภายในวิหารยังมีข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่อยู่ภายในวิหาร บานประตูไม้แกะสลัก ผนังภายในเขียนภาพจิตกรรมพุทธประวัติ เพื่อให้พุทธสานิกชนทั้งหลายได้ชม
อุโบสถ อาคารก่ออิฐถือปูน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีประตู้ขึ้น-ลง เข้าออก ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ 2 ประตู พื้นภายในยกระดับ บานประตูหน้าต่างไม้แกะสลัก ผนังภายในเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องรามเกียรติ์ รอบอาคารติดตั้งใบเสมาบนฐานก่ออิฐถือปูนรูปดอกบัว รอบนอกทำเป็นกำแพงแก้วล้อมรอบอีกชั้น
เรือพระที่นั่งรับเสด็จสมัย รัชการที่ 5 มีความยาว 12 เมตร กว้าง 170 เมตร ตามคำบอกเล่า ได้ใช้เรือพระที่นั่งเสด็จลำนี้ แทนเรือที่นำมาจากบางกอกในคราวนี้น ล่องเรือเพื่อมานมัสการพระพุทธชินราช ศาสนสถานต่าง ๆ และพระสกนิกรของพระองค์ เมื่อปี พ.ศ. 2527 ทหารค่ายสฤสณ์เสนาได้มาพัฒนาวัดราชบูรณะ โดยใช้ทหาร 300 นาย พัฒนา 3 วัน 3 คืน ทำการบูรณะซ่อมแซมเรือพระที่นั่งที่จมลงดินเหลือแต่ท้ายเรือโผล่ขึ้นมา ่ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2533 ฉลอง 400 ปี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทางศึกษาธิการ จ.พิษณุโลกได้มาอันเชิญเรือพระที่นั่งรับเสด็จสมัย รัชการที่ 5 ลำนี้ไปทำการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้ง และได้นำลงแม่น้ำน่านเป็นครั้งแรก หลังจากที่ไม่เคยลงน้ำมาเป็นเวลานับร้อยปี เพื่อฉลองครบรอบ 400 ปี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในนามเรือ "พระยาจีนจัตตุ" หลังจากนั้นก็ได้อันเชิญมาไว้ที่วัดราชบูรณะดังเดิม จนถึงปัจจุบัน
หอไตร ที่เก่าแก่ของวัดที่ยังมีความสมบูรณ์ และงดงาม
หอระฆัง ที่เก่าแก่ของวัดที่ยังมีความสมบูรณ์ และงดงาม
ศาลาการเปรียญ
ที่เก่าแก่ของวัดที่ยังมีความสมบูรณ์ และงดงาม

การเดินทาง
ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก (อยู่ฝั่งตรงข้ามฟากถนนกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร)

แก้ไขล่าสุด : 20/09/2009