รายละเอียดสินค้า

วัดศรีสุคต จ.พิษณุโลก
 
รหัสสินค้า : W06
ยี่ห้อ :
รุ่น :
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
|donotshowprice|
รายละเอียดสินค้า :

วัดศรีสุคต อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

ข้อมูล

ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองพิษณุโลกฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทน์ สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบไปด้วย เจดีย์พระประฐานสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐ มีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารศรีวิชัยปูนปั้นอยู่ 4 ด้าน ด้านข้างแต่ละซุ้มมีพระสาวกปูนปั้นในอิริยาบถประนมมือประทักษิณโดยรอบฐานเจดีย์ องค์เจดีย์ส่วนยอดพังจนหมด สันนิษฐานว่าเดิมเป็นเจดีย์ทรงระฆัง นอกจากนี้ยังมีเจดีย์บริวารที่มีลักษณะเป็นเจดีย์ประจำมุมของเจดีย์ด้านหน้าเจดีย์ประธาน หรือด้านทิศตะวันออกเป็นฐานวิหารขนาด 7 ห้อง ก่อด้วยศิลาแลงและอิฐ ส่วนหลังคาซึ่งพังจนหมดแล้ว เดิมเป็นโครงสร้างไม้มุงกระเบื้องดินเผา ทำเป็นหลังคาซ้อนกันสามชั้น
ถัดจากวิหารไปทางทิศใต้ เป็นพระอุโบสถขนาด 6 ห้อง ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังคาพังทลายลงหมดแล้ว เดิมเป็นเครื่องไม้เช่นเดียวกับวิหาร พื้นอุโบสถปูด้วยกระเบื้องดินเผา
ถัดจากเจดีย์ประฐานถัดไปทางทิศใต้ประมาณ 40 เมตร พบฐานเดีย์สี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐกึ่งกลางของแต่ละด้าน ทำเป็นซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารศรีวิชัยปูนปั้น เฉพาะฐานทางด้านทิศใต้มีพระพุทธรูปปูนปั้นถัดขึ้นไป 2 องค์ ส่วนยอดเจดีย์พังทลาย นอกจานี้ยังมีเจดีย์ประจำมุม 4 องค์ และเจดีย์ราย 1 องค์ จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน และหลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานได้ว่า โบราณสถานแห่งนี้สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 อยู่ในช่วงสมัยสุโขทัยตอนปลายถึงสมัยอยุธยาตอนต้น

 

การเดินทาง
อยู่ถัดจากศาลากลาง จ.พิษณุโลก ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 500 เมตร

 

 

แก้ไขล่าสุด : 21/09/2009