รายละเอียดสินค้า

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระราชวังจันทน์ จ.พิษณุโลก
 
รหัสสินค้า : w09
ยี่ห้อ :
รุ่น :
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
|donotshowprice|
รายละเอียดสินค้า :

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระราชวังจันทน์

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระราชวังจันทน์ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อยู่ข้างๆ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกแต่เดิมคือ พระราชวังจันทน์เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดศาล และมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 25 มกราคม พุทธศักราช 2505

“.....ในการกอบกู้เอกราชและเสริมสร้างความมั่นคงแก่ชาติบ้านเมืองเป็นลำดับมานั้น สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและบรรพบุรุษของเราทั้งหลาย ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการมาด้วยความเหนื่อยยากและความเสียสละแล้วเพียงไรก็ทราบกันอยู่แล้ว ฉะนั้นควรที่เราทั้งหลายจะพยายามช่วยกันรักษามรดกอันล้ำค่า ซึ่งได้ตกทอดมาถึงเราไว้ให้ดี อย่าให้สูญสลายไปได้......” ซึ่งประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมกันให้กรมศิลปากรสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้น ลักษณะสถาปัตยกรรมของศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นรูปทรงไทยโบราณตรีมุข ภายในมีพระรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเท่าองค์จริงประทับนั่ง พระหัตถ์ทรงสุวรรณภิงคารหลั่งน้ำในอิริยาบถประกาศอิสระภาพที่เมืองแครง

จังหวัดพิษณุโลก ได้ถือว่าวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี เป็นวันจัดงานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งจะมีการสักการะที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและดำเนินการจัดงานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่หน้าศาลากลาง ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงก็จะมาเยี่ยมแวะชมและสักการะศาลสมเด็๗ฯ ไม่ขาดสาย สำหรับพระราชวังจันทน์เป็นที่ประทับของพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิ์กษัตรีและยังเป็นสถานที่พระราชสมภพของ พระสุพรรณกัลยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระเอกาทศรถ ซึ่งในปี พ.ศ. 2535 กรมศิลปากรได้ขุดพบแนวเขตพระราชฐานของพระราชวังจันทน์ในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมนับว่าเป็นการค้นพบ แหล่งโบราณคดีทางประวัติศาสตร์อันมีค่าของชาติไทย ปัจจุบันกรมศิลปกรยังไม่ได้กลบ ประชาชนทั่วไปขอเข้าชมได้

ก่อนที่จะถึงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลกได้บูรณะวัดวิหารทอง ซึ่งติดกับสำนักงานที่ดินจังหวัด เดิมวัดวิหารทองเป็นวัดร้าง เมื่อได้รับการบูรณะทำให้เห็นฐานเจดีย์ใหญ่มาก แต่มีสภาพเป็นเนินและมีเสาศิลาแลง ขนาดใหญ่ 7 ต้น มีพระอัฏฐารสเป็นพระประธานหันหน้ามาทางฝั่งวัดพระพุทธชินราช แต่ปัจจุบันพระอัฏฐารส ประดิษฐานอยู่ที่วัดสระเกศ

แก้ไขล่าสุด : 20/09/2009